Projekty

 

    1. Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

Firma PAWEŁ BABRAJ "BAMET" zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie oprogramowania do projektowania w firmie PAWEŁ BABRAJ "BAMET”  współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, 2 Oś Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wsparcie transferu technologii.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w postaci znaczącego usprawnienia projektowania 3D.

Dzięki połączeniu zaawansowanych narzędzi do projektowania, takich jak funkcje modelowania części, łożeń rysunków z wbudowanymi rozwiązaniami do symulacji, kosztorysowania, renderowania, animacji oraz zarządzania danymi produktów, wdrożone oprogramowanie pozwoli łatwiej i szybciej opracowywać i udostępniać koncepcje projektowe, zapewniając bardziej wydajne środowisko projektowania 3D.

Wartość projektu:  357 930 zł
Dofinansowanie projektu z UE:  203 700,00 zł

    2. Projekty - DOFINANSOWANIE ZUS

Firma "BAMET sp. z o.o."  realizuje projekt poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, zmniejszenie sytuacji wypadkowych i potencjalnie wypadkowych, zmniejszenie poziomu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i potencjalnych chorób zawodowych

Wartość projektu: 247 754,46 zł

Dofinansowanie ZUS: 198 203,56 zł